Năm 2019, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ dàn dựng hoàn chỉnh vở ballet cổ điển 'Hồ Thiên Nga'

Năm 2019, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ dàn dựng hoàn chỉnh vở ballet cổ điển 'Hồ Thiên Nga'

Lê Ngọc Văn và niềm tự hào của ballet Việt Nam trên sân khấu quốc tế

Lê Ngọc Văn và niềm tự hào của ballet Việt Nam trên sân khấu quốc tế

Lê Ngọc Văn và ngày mới cho ballet Việt

Lê Ngọc Văn và ngày mới cho ballet Việt

Lần đầu trình diễn vở ballet nổi tiếng 'Bolero' tại Việt Nam

Lần đầu trình diễn vở ballet nổi tiếng 'Bolero' tại Việt Nam

Công diễn 2 vở ba lê nổi tiếng

Công diễn 2 vở ba lê nổi tiếng

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam giới thiệu hai vở Ballet nổi tiếng

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam giới thiệu hai vở Ballet nổi tiếng

Lần đầu tiên trình diễn vở ballet 'Bolero' tại Nhà hát Lớn

Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam công diễn hai vở ballet nổi tiếng