12 tuổi hát được 102 thứ tiếng liền trong 6 giờ

12 tuổi hát được 102 thứ tiếng liền trong 6 giờ

Ấn Độ: 12 tuổi, hát 102 thứ tiếng trong suốt 6 giờ

Ấn Độ: 12 tuổi, hát 102 thứ tiếng trong suốt 6 giờ

Bé gái 12 tuổi hát 102 ngôn ngữ trong suốt buổi hòa nhạc kéo dài 6 tiếng

Bé gái 12 tuổi hát 102 ngôn ngữ trong suốt buổi hòa nhạc kéo dài 6 tiếng

Cô bé Ấn Độ hát được 102 ngôn ngữ

Cô bé Ấn Độ hát được 102 ngôn ngữ

Ấn Độ: 12 tuổi, hát 102 thứ tiếng trong suốt 6 giờ

Ấn Độ: 12 tuổi, hát 102 thứ tiếng trong suốt 6 giờ

Cô bé Ấn Độ lập kỷ lục hát được 102 thứ tiếng, có tiếng Việt Nam

Cô bé Ấn Độ lập kỷ lục hát được 102 thứ tiếng, có tiếng Việt Nam

Cô bé 12 tuổi lập kỷ lục Guinness hát được 102 thứ tiếng hơn 6 giờ, có cả Tiếng Việt

Cô bé 12 tuổi lập kỷ lục Guinness hát được 102 thứ tiếng hơn 6 giờ, có cả Tiếng Việt

Hát bằng 102 thứ tiếng trong 6 giờ, cô bé 12 tuổi lập kỷ lục Guinness

Hát bằng 102 thứ tiếng trong 6 giờ, cô bé 12 tuổi lập kỷ lục Guinness

Hát 102 thứ tiếng trong hơn 6 giờ, nữ sinh 12 tuổi lập kỷ lục Guinness

Hát 102 thứ tiếng trong hơn 6 giờ, nữ sinh 12 tuổi lập kỷ lục Guinness

Trích màn biểu diễn giúp nữ sinh 12 tuổi xác lập kỷ lục thế giới

Trích màn biểu diễn giúp nữ sinh 12 tuổi xác lập kỷ lục thế giới

Nữ sinh hát 102 thứ tiếng trong hơn 6 giờ lập kỷ lục Guinness

Nữ sinh hát 102 thứ tiếng trong hơn 6 giờ lập kỷ lục Guinness

Kỷ lục Guinnes hát lâu nhất của một nữ sinh lớp 7

Kỷ lục Guinnes hát lâu nhất của một nữ sinh lớp 7