Cuộc sơ tán lịch sử

Cuộc sơ tán lịch sử

Bão số 12: Bình Định cho học sinh nghỉ học đến khi tan bão

Bão số 12: Bình Định cho học sinh nghỉ học đến khi tan bão

Phụ công nhân vớt bèo, nhân viên thủy lợi bị nước cuốn mất tích

Phụ công nhân vớt bèo, nhân viên thủy lợi bị nước cuốn mất tích

Bình Định: 24 tàu/ 184 lao động đang trong vùng nguy hiểm của bão số 12

Bình Định: 24 tàu/ 184 lao động đang trong vùng nguy hiểm của bão số 12

Đang khơi thông dòng chảy, nữ công nhân bị nước lũ cuốn mất tích

Đang khơi thông dòng chảy, nữ công nhân bị nước lũ cuốn mất tích

Khơi dòng chảy, nữ công nhân thủy lợi bị lũ cuốn mất tích

Khơi dòng chảy, nữ công nhân thủy lợi bị lũ cuốn mất tích

Ứng phó với bão số 12: Bảo vệ các tuyến đê biển xung yếu, gia cố điểm có nguy cơ sạt lở

Ứng phó với bão số 12: Bảo vệ các tuyến đê biển xung yếu, gia cố điểm có nguy cơ sạt lở