Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ tại thung lũng Silicon

Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ tại thung lũng Silicon

Khoảng 200 trí thức, chuyên gia, nhà đầu tư và các đại diện quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng...