Facebook Stories cán mốc 500 triệu người dùng

Facebook Stories cán mốc 500 triệu người dùng

Cột mốc 500 triệu người dùng cho thấy chiến lược phủ sóng toàn bộ các dịch vụ trên nền tảng của Facebook đã...