CHDC Congo: Sập mỏ khai thác vàng làm ít nhất 16 người thiệt mạng

CHDC Congo: Sập mỏ khai thác vàng làm ít nhất 16 người thiệt mạng

CHDC Congo: Sập mỏ khai thác vàng làm ít nhất 16 người thiệt mạng

CHDC Congo: Sập mỏ khai thác vàng làm ít nhất 16 người thiệt mạng

Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ tại CHDC Congo

Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ tại CHDC Congo

Lật tàu lửa ở CHDC Congo, 50 người thiệt mạng

Lật tàu lửa ở CHDC Congo, 50 người thiệt mạng

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Congo, hơn 50 người thiệt mạng

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Congo, hơn 50 người thiệt mạng

Congo: Tàu hỏa trật đường ray, ít nhất 50 người thiệt mạng

Congo: Ít nhất 50 người chết trong vụ trật bánh tàu hỏa kinh hoàng

Congo: Ít nhất 50 người chết trong vụ trật bánh tàu hỏa kinh hoàng

Tàu trật bánh tại CHDC Congo làm hàng chục người thiệt mạng

Tàu trật bánh tại CHDC Congo làm hàng chục người thiệt mạng

Tàu hỏa trật bánh, 50 người thiệt mạng

Tàu hỏa trật bánh, 50 người thiệt mạng