DHL giành được nhiều hợp đồng vận chuyển hàng cho các nhà sản xuất tuabin gió Trung Quốc

DHL giành được nhiều hợp đồng vận chuyển hàng cho các nhà sản xuất tuabin gió Trung Quốc

DHL khai trương dịch vụ vận chuyển đường sắt nhanh nhất giữa Trung Quốc và Đức

DHL khai trương dịch vụ vận chuyển đường sắt nhanh nhất giữa Trung Quốc và Đức

Hoạt động thương mại của Trung Quốc giảm vì vận chuyển bằng đường hàng không sụt giảm

Hoạt động thương mại của Trung Quốc giảm vì vận chuyển bằng đường hàng không sụt giảm

Thương mại của Trung Quốc chưa có tín hiệu khả quan

Thương mại của Trung Quốc chưa có tín hiệu khả quan

Nhà máy cuối cùng của Samsung tại Trung Quốc sắp đóng cửa

Nhà máy cuối cùng của Samsung tại Trung Quốc sắp đóng cửa

Samsung sắp đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại cuối cùng tại Trung Quốc?

Samsung sắp đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại cuối cùng tại Trung Quốc?

Huawei sẽ thắng vì chủ nghĩa dân tộc và sức mạnh tỉ dân?

Nhà máy smartphone cuối cùng của Samsung tại Trung Quốc đứng trước nguy cơ đóng cửa

Minh chứng Huawei sẽ thắng vì sức mạnh tỉ dân

Samsung đóng nốt nhà máy ở TQ, 'công xưởng thế giới' sắp hết thời?

Samsung sắp đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng tại Trung Quốc?

Nhà máy Samsung cuối cùng tại Trung Quốc sắp đóng cửa?