HLV Park Hang-seo: Toàn đội cần chơi tốt hơn qua từng trận đấu

HLV Park Hang-seo: Toàn đội cần chơi tốt hơn qua từng trận đấu

Hài lòng với kết quả trận đấu nhưng toàn đội cần chơi tốt hơn, cố gắng tiến bộ qua từng trận. Đó là chia sẻ...