Khi các bạn trẻ chọn… ngược dòng

Khi các bạn trẻ chọn… ngược dòng

Học nghề trước, học đại học sau - chuyện tưởng như đùa trong một xã hội trọng bằng cấp như Việt Nam. Thực...