Australia bắn 19 loạt đại bác chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Australia bắn 19 loạt đại bác chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Australia

Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Australia

Thủ tướng đến Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Thủ tướng đến Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Thủ tướng đến Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Thủ tướng đến Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Thủ tướng tới Canberra, chính thức thăm Australia

Thủ tướng tới Canberra, chính thức thăm Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia