Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 22 đến ngày 28-10-2018)

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 22 đến ngày 28-10-2018)

Thủ tướng mong muốn Romania tạo điều kiện cho nông sản VN

Thủ tướng mong muốn Romania tạo điều kiện cho nông sản VN

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Romania

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Romania

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh Thương mại và Doanh nghiệp Romania

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh Thương mại và Doanh nghiệp Romania

Thủ tướng mong muốn Romania tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam

Thủ tướng mong muốn Romania tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam

Việt Nam thiếu các hiệp định hợp tác để vào Romania - cửa ngõ thị trường châu Âu

Việt Nam thiếu các hiệp định hợp tác để vào Romania - cửa ngõ thị trường châu Âu

Cơ hội 'vàng' thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Romania

Cơ hội 'vàng' thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Romania