Dị ứng với penicillin làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn kháng thuốc

Dị ứng với penicillin làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn kháng thuốc

Người đàn ông bị viêm phổi không thuốc chữa vì kháng tất cả các loại kháng sinh

Người đàn ông bị viêm phổi không thuốc chữa vì kháng tất cả các loại kháng sinh

5 tác nhân gây bệnh trong cát biển không thể bỏ qua

5 tác nhân gây bệnh trong cát biển không thể bỏ qua

Chết lặng với câu chuyện của bà mẹ sinh con tại nhà

Chết lặng với câu chuyện của bà mẹ sinh con tại nhà

Điểm Facebook bác sĩ: 'Sinh con tại nhà trong hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam là không phù hợp'

Điểm Facebook bác sĩ: 'Sinh con tại nhà trong hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam là không phù hợp'

Chín loại vi khuẩn kháng kháng sinh nguy hiểm nhất

Chín loại vi khuẩn kháng kháng sinh nguy hiểm nhất

Tận mục siêu vi khuẩn đáng sợ đang xâm lấn nhà dân

Tận mục siêu vi khuẩn đáng sợ đang xâm lấn nhà dân