Việt Nam tặng khẩu trang y tế cho các hội đoàn và bạn bè Pháp

Việt Nam tặng khẩu trang y tế cho các hội đoàn và bạn bè Pháp

Việt Nam tặng khẩu trang y tế cho các hội đoàn và bạn bè Pháp

Việt Nam tặng khẩu trang y tế cho các hội đoàn và bạn bè Pháp

ĐOÀN NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ PHÁP - VIỆT GẶP GỠ BÁO CHÍ TP.HCM

ĐOÀN NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ PHÁP - VIỆT GẶP GỠ BÁO CHÍ TP.HCM

Chủ tịch Quốc hội tiếp khách

Chủ tịch Quốc hội tiếp khách

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường tiếp Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường tiếp Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt

Chủ tịch Quốc hội tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các đại biểu Quốc hội Việt Nam - Pháp