Mê mải giữa 'đồi' tulip ngạt ngào hương sắc tại Bà Nà

Mê mải giữa 'đồi' tulip ngạt ngào hương sắc tại Bà Nà

Hơn một triệu bông tulip với rất nhiều chủng loại, màu sắc cùng bật tung sắc màu trong nắng xuân. Bà Nà...