Gotec Land nhận cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2019

Gotec Land nhận cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2019

Gotec Land nhận cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2019

Gotec Land nhận cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2019

Kiến Á đạt 8 giải thưởng tại Bất động sản Việt Nam 2019

Kiến Á đạt 8 giải thưởng tại Bất động sản Việt Nam 2019

Kiến Á nhận giải thưởng Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Việt Nam 2019

Kiến Á nhận giải thưởng Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Việt Nam 2019

Kiến Á đạt 8 hạng mục giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019

Kiến Á đạt 8 hạng mục giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019

Kiến Á được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019

Kiến Á được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019

Kiến Á được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam

Kiến Á được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam

SonKim Land 'bội thu' tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019

SonKim Land 'bội thu' tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019

SonKim Land giành nhiều giải thưởng lớn tại giải thưởng bất động sản Việt Nam 2019

SonKim Land giành nhiều giải thưởng lớn tại giải thưởng bất động sản Việt Nam 2019