Đà Nẵng tính lại giá 15 nhà đất công sản 'vàng' theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Đà Nẵng tính lại giá 15 nhà đất công sản 'vàng' theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Việc thẩm định giá 15 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước ở Đà Nẵng là để đảm bảo thực hiện theo Kết luận...
Đà Nẵng: Xác định giá đất đối với 3 dự án tại bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Xác định giá đất đối với 3 dự án tại bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Ba dự án trên bán đảo Sơn Trà bị định lại giá đất

Đà Nẵng: Ba dự án trên bán đảo Sơn Trà bị định lại giá đất

Đà Nẵng định lại giá đất ba dự án trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng định lại giá đất ba dự án trên bán đảo Sơn Trà

Xác định giá đất 3 dự án ở bán đảo Sơn Trà theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Xác định giá đất 3 dự án ở bán đảo Sơn Trà theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

3 dự án trên bán đảo Sơn Trà phải tính lại giá đất

3 dự án trên bán đảo Sơn Trà phải tính lại giá đất

Đà Nẵng: Thẩm định lại giá đất các dự án tại Sơn Trà

Đà Nẵng: Thẩm định lại giá đất các dự án tại Sơn Trà

Xác định lại giá đất 4 dự án ở Sơn Trà

Xác định lại giá đất 4 dự án ở Sơn Trà