Vướng vào Jennie, Jeon Somi từ bông hồng lai được cưng nhất nhì JYP trở thành…kẻ phản bội!

Vướng vào Jennie, Jeon Somi từ bông hồng lai được cưng nhất nhì JYP trở thành…kẻ phản bội!

Somi trở thành 'kẻ phản bội' và bị đào bới nhân cách chỉ vì một bài đăng trên instagram để ủng hộ đàn chị...