Loài vịt đặc biệt: Lông nhẹ như không trọng lượng

Loài vịt đặc biệt: Lông nhẹ như không trọng lượng

Vịt nhung sở hữu bộ lông cực kỳ đặc biệt: nhẹ đến nỗi gần như không có trọng lượng, độ đàn hồi cũng cực kỳ...