Ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong y tế: Người bệnh được hưởng lợi

Ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong y tế: Người bệnh được hưởng lợi

Việt Nam thực hiện nội soi tuyến giáp một lỗ lần đầu thành công trên thế giới

Việt Nam thực hiện nội soi tuyến giáp một lỗ lần đầu thành công trên thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công nội soi tuyến giáp một lỗ

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công nội soi tuyến giáp một lỗ

Lần đầu tiên trên thế giới: Việt Nam phẫu thuật nội soi một lỗ thành công !

Lần đầu tiên trên thế giới: Việt Nam phẫu thuật nội soi một lỗ thành công !

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện được kỹ thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện được kỹ thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

Nữ bác sĩ có 'bàn tay vàng' cứu người chỉ còn phổi phải

Nữ bác sĩ có 'bàn tay vàng' cứu người chỉ còn phổi phải