Dự án Soda Chu Lai ở Quảng Nam: Sẽ không cho nhà đầu tư bán cho doanh nghiệp Trung Quốc

Dự án Soda Chu Lai ở Quảng Nam: Sẽ không cho nhà đầu tư bán cho doanh nghiệp Trung Quốc

Nhà máy Soda Chu Lai 'đắp chiếu': Không cho nhà đầu tư bán dự án cho DN Trung Quốc

Nhà máy Soda Chu Lai 'đắp chiếu': Không cho nhà đầu tư bán dự án cho DN Trung Quốc

Tương lai nào cho nhà máy nghìn tỷ bị 'đắp chiếu'?

Tương lai nào cho nhà máy nghìn tỷ bị 'đắp chiếu'?

Khởi động lại nhà máy Soda Chu Lai sau hơn 1 năm dừng hoạt động

Khởi động lại nhà máy Soda Chu Lai sau hơn 1 năm dừng hoạt động

Vụ nhà máy Soda Chu Lai đắp chiếu: Vì sao sa lầy?

Vụ nhà máy Soda Chu Lai đắp chiếu: Vì sao sa lầy?

Vụ nhà máy Soda Chu Lai đắp chiếu: Gỉ sét ở nhà máy ngập nợ trên 3 ngàn tỷ

Vụ nhà máy Soda Chu Lai đắp chiếu: Gỉ sét ở nhà máy ngập nợ trên 3 ngàn tỷ

Thủ tướng yêu cầu làm rõ, Quảng Nam bảo 'chưa cung cấp được'

Thủ tướng yêu cầu làm rõ, Quảng Nam bảo 'chưa cung cấp được'

Soda Chu Lai ngưng hoạt động: Hơn 3.000 tỉ đồng có nguy cơ 'bốc hơi'

Soda Chu Lai ngưng hoạt động: Hơn 3.000 tỉ đồng có nguy cơ 'bốc hơi'

Nhà máy sản xuất Soda Chu Lai nợ hơn 3.000 tỷ đồng

Nhà máy sản xuất Soda Chu Lai nợ hơn 3.000 tỷ đồng