Chân dài nhà đại gia Minh Nhựa giản dị với BST 100 đôi sneakers hàng hiệu

Chân dài nhà đại gia Minh Nhựa giản dị với BST 100 đôi sneakers hàng hiệu

Trong hội Rich Kid Việt không thể không kể tới con gái đại gia Minh 'Nhựa', Phạm Trần Minh Anh 20 tuổi. Ái...