Mozilla sắp phát hành Firefox cho ARM

Mozilla sắp phát hành Firefox cho ARM

Qualcomm ra mắt Snapdragon 8cx: Con chip chuyên dùng cho máy tính Windows

Qualcomm ra mắt Snapdragon 8cx: Con chip chuyên dùng cho máy tính Windows

Thông số Snapdragon 8cx có khiến Intel 'run như cầy sấy'?

Thông số Snapdragon 8cx có khiến Intel 'run như cầy sấy'?

Qualcomm công bố nền tảng Snapdragon 8CX cho máy Windows 10

Qualcomm công bố nền tảng Snapdragon 8CX cho máy Windows 10

Đây có thể là 'bộ óc' trên chiếc laptop tiếp theo của bạn

Đây có thể là 'bộ óc' trên chiếc laptop tiếp theo của bạn

Qualcomm giới thiệu nền tảng PC 7nm đầu tiên

Qualcomm giới thiệu nền tảng PC 7nm đầu tiên

Máy tính mỏng nhẹ như điện thoại dùng vi xử lý Qualcomm sẽ có từ Quý 3/2019

Máy tính mỏng nhẹ như điện thoại dùng vi xử lý Qualcomm sẽ có từ Quý 3/2019

Qualcomm tung ra dòng chip Snapdragon 8cx biến 'PC thành smartphone'

Qualcomm tung ra dòng chip Snapdragon 8cx biến 'PC thành smartphone'

Qualcomm tung ra dòng chip Snapdragon 8cx biến 'PC thành smartphone'

Qualcomm tung ra dòng chip Snapdragon 8cx biến 'PC thành smartphone'