Qualcomm đặt mục tiêu thương mại hóa mạng 5G quy mô toàn cầu vào năm 2020

Qualcomm đặt mục tiêu thương mại hóa mạng 5G quy mô toàn cầu vào năm 2020

Tại triển lãm IFA 2019, Qualcomm đã công bố việc mở rộng danh mục các sản phẩm dành cho nền tảng di động 5G...