Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Bài 2: Phát triển du lịch thông minh

Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Bài 2: Phát triển du lịch thông minh

Ngang qua, Lỗ Tấn

Ngang qua, Lỗ Tấn

Từng bước ứng dụng hệ thống 'bảo tàng thông minh'

Từng bước ứng dụng hệ thống 'bảo tàng thông minh'

Khánh thành phòng trưng bày về chân dung mẹ Việt Nam anh hùng

Khánh thành phòng trưng bày về chân dung mẹ Việt Nam anh hùng

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ ứng dụng giải pháp bảo tàng thông minh

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ ứng dụng giải pháp bảo tàng thông minh

Diễn đàn kinh tế số Việt Nam năm 2018

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Chân dung Bà mẹ Việt nam Anh hùng miền nam và TP Hồ Chí Minh'

Sao Bắc Đẩu ra mắt giải pháp bảo tàng thông minh