Từng bước ứng dụng hệ thống 'bảo tàng thông minh'

Từng bước ứng dụng hệ thống 'bảo tàng thông minh'

Khánh thành phòng trưng bày về chân dung mẹ Việt Nam anh hùng

Khánh thành phòng trưng bày về chân dung mẹ Việt Nam anh hùng

Lần đầu tiên tại TP.HCM xem hiện vật bảo tàng bằng điện thoại thông minh

Lần đầu tiên tại TP.HCM xem hiện vật bảo tàng bằng điện thoại thông minh

Khánh thành phòng trưng bày 'Chân dung Bà mẹ Việt Nam anh hùng miền Nam và TPHCM'

Khánh thành phòng trưng bày 'Chân dung Bà mẹ Việt Nam anh hùng miền Nam và TPHCM'

Diễn đàn kinh tế số Việt Nam năm 2018

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ ứng dụng giải pháp công nghệ

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ ứng dụng giải pháp công nghệ

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Chân dung Bà mẹ Việt nam Anh hùng miền nam và TP Hồ Chí Minh'

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Chân dung Bà mẹ Việt nam Anh hùng miền nam và TP Hồ Chí Minh'

Sao Bắc Đẩu ra mắt giải pháp bảo tàng thông minh

Sao Bắc Đẩu ra mắt giải pháp bảo tàng thông minh