Viettel tham gia hội thảo và triển lãm quốc tế về Smart IoT Việt Nam 2018

Viettel tham gia hội thảo và triển lãm quốc tế về Smart IoT Việt Nam 2018

Đảm bảo an toàn và an ninh mạng trong kỷ nguyên IoT

Đảm bảo an toàn và an ninh mạng trong kỷ nguyên IoT

VNPT tự xây dựng nền tảng IoT để làm chủ công nghệ

VNPT tự xây dựng nền tảng IoT để làm chủ công nghệ

Có nên thành lập ủy ban An toàn Thông tin Quốc gia?

Có nên thành lập ủy ban An toàn Thông tin Quốc gia?

Nên coi IoT là một ngành công nghiệp

Nên coi IoT là một ngành công nghiệp

Các sản phẩm của VNPT tại triển lãm quốc tế Smart IoT Việt Nam 2018

Các sản phẩm của VNPT tại triển lãm quốc tế Smart IoT Việt Nam 2018

'4.0 là cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn về công nghệ'

'4.0 là cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn về công nghệ'

Cần đưa IoT vào sâu trong thực tiễn đời sống và sản xuất

Cần đưa IoT vào sâu trong thực tiễn đời sống và sản xuất

Doanh nghiệp Việt hiện thực hóa tiềm năng thị trường IoT

Doanh nghiệp Việt hiện thực hóa tiềm năng thị trường IoT