Phát triển cơ sở hạ tầng thông minh từ những giải pháp sơn và chất phủ bền vững

Phát triển cơ sở hạ tầng thông minh từ những giải pháp sơn và chất phủ bền vững

Bộ TT&TT cam kết phối hợp chặt chẽ và đồng hành với các địa phương để phát triển đô thị thông minh

Bộ TT&TT cam kết phối hợp chặt chẽ và đồng hành với các địa phương để phát triển đô thị thông minh

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2019

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2019

Hơn 500 đại biểu tham gia hội nghị về thành phố thông minh

Hơn 500 đại biểu tham gia hội nghị về thành phố thông minh

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh

Kết nối và lan tỏa tri thức phát triển thành phố thông minh

Kết nối và lan tỏa tri thức phát triển thành phố thông minh

Không đầu tư nào thông minh và hiệu quả như đầu tư 'Thành phố thông minh'

Không đầu tư nào thông minh và hiệu quả như đầu tư 'Thành phố thông minh'

Smart City Summit 2019 – Đà Nẵng: Kết nối, lan tỏa các giá trị thành phố Thông minh

Smart City Summit 2019 – Đà Nẵng: Kết nối, lan tỏa các giá trị thành phố Thông minh

Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019

Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019

Xây dựng thành phố thông minh hướng đến phục vụ lợi ích người dân

Xây dựng thành phố thông minh hướng đến phục vụ lợi ích người dân

Kết nối công nghệ và kinh nghiệm để phát triển thành phố thông minh

Kết nối công nghệ và kinh nghiệm để phát triển thành phố thông minh

Smart City Summit 2019: Kết nối và lan tỏa tri thức, kinh nghiệm về phát triển thành phố thông minh

Smart City Summit 2019: Kết nối và lan tỏa tri thức, kinh nghiệm về phát triển thành phố thông minh

Xây dựng thành phố thông minh để giải quyết thách thức đô thị hóa

Xây dựng thành phố thông minh để giải quyết thách thức đô thị hóa

Hơn 500 đại biểu dự hội nghị quốc tế Thành phố thông minh 2019

Hơn 500 đại biểu dự hội nghị quốc tế Thành phố thông minh 2019

Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019

Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh sẽ diễn ra từ 21 - 24/10 tại Đà Nẵng

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh sẽ diễn ra từ 21 - 24/10 tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019

Đà Nẵng đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019

Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh TP thông minh 2019

Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh TP thông minh 2019

Đà Nẵng đăng cai chuỗi sự kiện CNTT quan trọng năm 2019

Sắp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019 tại Việt Nam

Sắp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019 tại Việt Nam

Sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019 tại Đà Nẵng

Sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019 tại Đà Nẵng

Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế về công nghệ thông tin

Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế về công nghệ thông tin