Đà Nẵng thu về 72 triệu đô la Mỹ từ thanh toán điện tử

Đà Nẵng thu về 72 triệu đô la Mỹ từ thanh toán điện tử

Tăng trưởng thanh toán số có thể mang lại tổng lợi ích ròng ước tính 72 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho kinh tế...
Phát triển cơ sở hạ tầng thông minh từ những giải pháp sơn và chất phủ bền vững

Phát triển cơ sở hạ tầng thông minh từ những giải pháp sơn và chất phủ bền vững

Đà Nẵng xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh

Đà Nẵng xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh

Đà Nẵng có thể đạt tổng lợi ích ròng 72 triệu USD mỗi năm nếu tăng trưởng thanh toán điện tử

Đà Nẵng có thể đạt tổng lợi ích ròng 72 triệu USD mỗi năm nếu tăng trưởng thanh toán điện tử

Đà Nẵng có thể đạt tổng lợi ích ròng 72 triệu USD mỗi năm nếu tăng trưởng thanh toán điện tử

Đà Nẵng có thể đạt tổng lợi ích ròng 72 triệu USD mỗi năm nếu tăng trưởng thanh toán điện tử

Tăng trưởng thanh toán điện tử có thể mang lại tổng lợi ích 72 triệu USD mỗi năm cho Đà Nẵng

Tăng trưởng thanh toán điện tử có thể mang lại tổng lợi ích 72 triệu USD mỗi năm cho Đà Nẵng

'TP thông minh' thì người dân phải là trung tâm!

'TP thông minh' thì người dân phải là trung tâm!

Hơn 500 đại biểu tham gia hội nghị về thành phố thông minh

Hơn 500 đại biểu tham gia hội nghị về thành phố thông minh

Không đầu tư nào thông minh và hiệu quả như đầu tư 'Thành phố thông minh'

Không đầu tư nào thông minh và hiệu quả như đầu tư 'Thành phố thông minh'

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh 2019 tại Đà Nẵng

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh 2019 tại Đà Nẵng

Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019

Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019

Xây dựng thành phố thông minh hướng đến phục vụ lợi ích người dân

Xây dựng thành phố thông minh hướng đến phục vụ lợi ích người dân

Kết nối công nghệ và kinh nghiệm để phát triển thành phố thông minh

Kết nối công nghệ và kinh nghiệm để phát triển thành phố thông minh

Xây dựng thành phố thông minh để giải quyết thách thức đô thị hóa

Xây dựng thành phố thông minh để giải quyết thách thức đô thị hóa

Hơn 500 đại biểu dự hội nghị quốc tế Thành phố thông minh 2019

Hơn 500 đại biểu dự hội nghị quốc tế Thành phố thông minh 2019

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019 – Đà Nẵng

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019 – Đà Nẵng

Khai mạc Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2019 tại Đà Nẵng

Khai mạc Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2019 tại Đà Nẵng

Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019

Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019

Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh TP thông minh 2019

Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh TP thông minh 2019

Đà Nẵng đăng cai chuỗi sự kiện CNTT quan trọng năm 2019

Sắp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019 tại Việt Nam

Sắp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2019 tại Việt Nam

Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế về công nghệ thông tin

Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế về công nghệ thông tin

Đà Nẵng phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế về công nghệ thông tin

Đà Nẵng phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động quốc tế về công nghệ thông tin