Hi hữu chuyến bay chỉ có một hành khách duy nhất

Hi hữu chuyến bay chỉ có một hành khách duy nhất

Một người đàn ông may mắn được trải nghiệm cảm giác đặc biệt, khi trở thành khách hàng duy nhất trên chuyến...
Lạ kỳ những chuyến bay chỉ chở một hành khách

Lạ kỳ những chuyến bay chỉ chở một hành khách

Tin ảnh: Mỹ muốn hòa bình lâu dài

Tin ảnh: Mỹ muốn hòa bình lâu dài

Người đàn ông sốc vì là hành khách duy nhất trên chiếc Boeing-737 tới Ý

Người đàn ông sốc vì là hành khách duy nhất trên chiếc Boeing-737 tới Ý

Hi hữu: Cả chuyến bay Boeing 737 phục vụ duy nhất 1 hành khách

Hi hữu: Cả chuyến bay Boeing 737 phục vụ duy nhất 1 hành khách

Hi hữu chuyến bay sức chứa 189 người chỉ phục vụ 1 hành khách

Hi hữu chuyến bay sức chứa 189 người chỉ phục vụ 1 hành khách

Chuyến bay chỉ có 1 hành khách

Máy bay Boeing 737 đến Italy chỉ chở đúng một hành khách