Lạ kỳ những chuyến bay chỉ chở một hành khách

Lạ kỳ những chuyến bay chỉ chở một hành khách

Tin ảnh: Mỹ muốn hòa bình lâu dài

Tin ảnh: Mỹ muốn hòa bình lâu dài

Người đàn ông sốc vì là hành khách duy nhất trên chiếc Boeing-737 tới Ý

Người đàn ông sốc vì là hành khách duy nhất trên chiếc Boeing-737 tới Ý

Hi hữu chuyến bay sức chứa 189 người chỉ phục vụ 1 hành khách

Hi hữu chuyến bay sức chứa 189 người chỉ phục vụ 1 hành khách

Chuyến bay chỉ có 1 hành khách

Chuyến bay chỉ có 1 hành khách

Lên máy bay 182 chỗ ngồi mới biết mình là hành khách duy nhất

Lên máy bay 182 chỗ ngồi mới biết mình là hành khách duy nhất

Máy bay Boeing 737 đến Italy chỉ chở đúng một hành khách

Máy bay Boeing 737 đến Italy chỉ chở đúng một hành khách

Sốc vì là hành khách duy nhất trên máy bay

Sốc vì là hành khách duy nhất trên máy bay