Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 7 bị đuối nước trong lúc tham quan đập thủy điện

Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 7 bị đuối nước trong lúc tham quan đập thủy điện

3 bà cháu ở Đắk Lắk chết đuối thương tâm khi đi bắt ốc

3 bà cháu ở Đắk Lắk chết đuối thương tâm khi đi bắt ốc

Phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi dưới giếng nước trong căn nhà hoang

Phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi dưới giếng nước trong căn nhà hoang

Tắm ao làng, 3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Tắm ao làng, 3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Gia Lai: Rủ nhau đi tắm, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Gia Lai: Rủ nhau đi tắm, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Tắm tại ao làng, 3 đứa trẻ chết đuối thương tâm

Tắm tại ao làng, 3 đứa trẻ chết đuối thương tâm

3 đứa trẻ đuối nước thương tâm

3 đứa trẻ đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm ao, ba em nhỏ đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ tắm, 3 trẻ em đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ tắm, 3 trẻ em đuối nước thương tâm

3 em nhỏ người dân tộc thiểu số bị đuối nước khi tắm ao làng

3 em nhỏ người dân tộc thiểu số bị đuối nước khi tắm ao làng

Gia Lai: Rủ nhau xuống ao tắm, 3 em nhỏ tử vong

Gia Lai: Rủ nhau xuống ao tắm, 3 em nhỏ tử vong

3 học sinh thiệt mạng trên ao làng

3 học sinh thiệt mạng trên ao làng

Rủ nhau tắm trong ao làng, 3 em nhỏ đuối nước

Rủ nhau tắm trong ao làng, 3 em nhỏ đuối nước

Xuống ao cứu người, cháu bé 7 tuổi tử nạn cùng 2 anh em sinh đôi

Xuống ao cứu người, cháu bé 7 tuổi tử nạn cùng 2 anh em sinh đôi

Rơi xuống ao sâu, 3 trẻ em đuối nước

Rơi xuống ao sâu, 3 trẻ em đuối nước

3 học sinh đuối nước thương tâm ở Gia Lai

3 học sinh đuối nước thương tâm ở Gia Lai

Lao xuống cứu bạn cả 3 em học sinh chết đuối thương tâm

Lao xuống cứu bạn cả 3 em học sinh chết đuối thương tâm

Cứu bạn bất thành, 3 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm

Cứu bạn bất thành, 3 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm

3 trẻ em đuối nước thương tâm trong ao làng ở Gia Lai

3 trẻ em đuối nước thương tâm trong ao làng ở Gia Lai

3 học sinh chết đuối thương tâm ở Gia Lai

3 học sinh chết đuối thương tâm ở Gia Lai

Tắm ao, 3 trẻ em đuối nước

Tắm ao, 3 trẻ em đuối nước

Ba em nhỏ đuối nước thương tâm trong ao làng

Ba em nhỏ đuối nước thương tâm trong ao làng

3 trẻ em đuối nước thương tâm ở Gia Lai

3 trẻ em đuối nước thương tâm ở Gia Lai

Anh em sinh đôi 5 tuổi cùng bạn bị chết đuối khi tắm ao sau giờ học

Anh em sinh đôi 5 tuổi cùng bạn bị chết đuối khi tắm ao sau giờ học