Dự án Nam Ô: Quận Liên Chiểu thúc giục, chủ đầu tư hứa hẹn

Dự án Nam Ô: Quận Liên Chiểu thúc giục, chủ đầu tư hứa hẹn

Cắt đất resort 3.000 tỷ nhà chồng hoa hậu Thu Thảo, mở lối ra biển cho dân

Cắt đất resort 3.000 tỷ nhà chồng hoa hậu Thu Thảo, mở lối ra biển cho dân

Đà Nẵng: Nhiều người dân chưa đồng ý dự án du lịch ở Nam Ô

Đà Nẵng: Nhiều người dân chưa đồng ý dự án du lịch ở Nam Ô

Trưng cầu ý kiến người dân về Khu du lịch sinh thái Nam Ô - Đà Nẵng

Trưng cầu ý kiến người dân về Khu du lịch sinh thái Nam Ô - Đà Nẵng

Còn nhiều hộ dân chưa đồng ý với dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

Còn nhiều hộ dân chưa đồng ý với dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

Đà Nẵng: 80% hộ dân đồng ý với các phương án điều chỉnh dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

Đà Nẵng: 80% hộ dân đồng ý với các phương án điều chỉnh dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

Đà Nẵng lấy ý kiến người dân điều chỉnh dự án Lancaster Nam Ô

Đà Nẵng lấy ý kiến người dân điều chỉnh dự án Lancaster Nam Ô

Đà Nẵng lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư đối với dự án Nam Ô

Đà Nẵng lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư đối với dự án Nam Ô

Đà Nẵng: Lấy ý kiến của người dân điều chỉnh quy hoạch dự án Nam Ô

Đà Nẵng: Lấy ý kiến của người dân điều chỉnh quy hoạch dự án Nam Ô

Gần 80% hộ dân đồng ý điều chỉnh quy hoạch dự án Lancaster Nam Ô

Gần 80% hộ dân đồng ý điều chỉnh quy hoạch dự án Lancaster Nam Ô

Dự án sinh thái bít lối xuống biển ở Đà Nẵng: Trưng cầu ý kiến của 1.208 hộ dân

Dự án sinh thái bít lối xuống biển ở Đà Nẵng: Trưng cầu ý kiến của 1.208 hộ dân

Lấy ý kiến người dân để mở lối xuống biển tại dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

Lấy ý kiến người dân để mở lối xuống biển tại dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

Đà Nẵng lấy ý kiến người dân để điều chỉnh dự án ven biển Nam Ô

Đà Nẵng lấy ý kiến người dân để điều chỉnh dự án ven biển Nam Ô

Quận Liên Chiểu đề xuất giữ lại ghềnh đá Nam Ô

Quận Liên Chiểu đề xuất giữ lại ghềnh đá Nam Ô

Người dân Nam Ô đòi lại sân bóng

Người dân Nam Ô đòi lại sân bóng

Mẹ chồng Hoa hậu Thu Thảo làm việc với Chủ tịch Đà Nẵng về dự án Nam Ô

Mẹ chồng Hoa hậu Thu Thảo làm việc với Chủ tịch Đà Nẵng về dự án Nam Ô

Chủ tịch Đà Nẵng quyết giữ nguyên hiện trạng làng chài Nam Ô

Chủ tịch Đà Nẵng quyết giữ nguyên hiện trạng làng chài Nam Ô

Đà Nẵng chưa quyết định giao đất cho dự án resort ở Nam Ô

Đà Nẵng chưa quyết định giao đất cho dự án resort ở Nam Ô

Đà Nẵng: Đề nghị thu hồi dải đất ven biển để mở rộng giao thông

Đà Nẵng: Đề nghị thu hồi dải đất ven biển để mở rộng giao thông