Bình Phước có 25 thí sinh phúc khảo được nâng điểm

Bình Phước có 25 thí sinh phúc khảo được nâng điểm

Hàng loạt bài thi tăng điểm sau phúc khảo ở Bình Phước

Hàng loạt bài thi tăng điểm sau phúc khảo ở Bình Phước

Bình Phước: Hàng chục bài thi tăng điểm sau phúc khảo

Bình Phước: Hàng chục bài thi tăng điểm sau phúc khảo

Tin tức giáo dục 24h: Khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú hàng loạt cán bộ vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Tin tức giáo dục 24h: Khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú hàng loạt cán bộ vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Thí sinh ở Đắk Lắk tăng từ 0,6 lên 7,2 điểm sau phúc khảo môn Toán

Thí sinh ở Đắk Lắk tăng từ 0,6 lên 7,2 điểm sau phúc khảo môn Toán

Nhiều thí sinh ở Đắc Lắc được tăng từ 0,5 đến 6,6 điểm sau khi chấm phúc khảo

Nhiều thí sinh ở Đắc Lắc được tăng từ 0,5 đến 6,6 điểm sau khi chấm phúc khảo

Vì sao thí sinh phúc khảo môn Toán từ 0,6 được chấm lên 7,2 điểm?

Vì sao thí sinh phúc khảo môn Toán từ 0,6 được chấm lên 7,2 điểm?

Một thí sinh được nâng điểm từ 0,6 lên 7,2 sau phúc khảo

Một thí sinh được nâng điểm từ 0,6 lên 7,2 sau phúc khảo

Trường hợp điểm từ 0,6 lên 7,2 sau phúc khảo ở Đắk Lắk: Do thí sinh tô đáp án mờ

Trường hợp điểm từ 0,6 lên 7,2 sau phúc khảo ở Đắk Lắk: Do thí sinh tô đáp án mờ

Phúc khảo trượt thành thủ khoa hay gì nữa, do bên Nội vụ cả!

Phúc khảo trượt thành thủ khoa hay gì nữa, do bên Nội vụ cả!

Công an vào cuộc vụ thi tuyển giáo viên rớt, phúc khảo thành thủ khoa

Công an vào cuộc vụ thi tuyển giáo viên rớt, phúc khảo thành thủ khoa