Phóng viên quốc tế nói gì về hạ tầng CNTT của hội nghị Mỹ - Triều?

Phóng viên quốc tế nói gì về hạ tầng CNTT của hội nghị Mỹ - Triều?

Chuẩn bị tốt về hạ tầng mạng viễn thông và CNTT, đảm bảo tốt an ninh mạng, đồ ăn miễn phí ngon, hiếu khách…...