Các công ty Trung Quốc đổ tiền cho giấc mơ đăng cai World Cup

Các công ty Trung Quốc đổ tiền cho giấc mơ đăng cai World Cup

Quảng cáo Trung Quốc tràn ngập World Cup 2018

Quảng cáo Trung Quốc tràn ngập World Cup 2018

Quảng cáo Trung Quốc tràn ngập World Cup 2018

Quảng cáo Trung Quốc tràn ngập World Cup 2018

Trung Quốc đầu tư mạnh vào World Cup 2018

Trung Quốc đầu tư mạnh vào World Cup 2018

Thương hiệu lớn 'phớt lờ' World Cup, Trung Quốc chiếm hơn 1/3 nhà tài trợ quảng cáo

Thương hiệu lớn 'phớt lờ' World Cup, Trung Quốc chiếm hơn 1/3 nhà tài trợ quảng cáo

TQ tài trợ số tiền khổng lồ cho World Cup mặc dù không thi đấu

TQ tài trợ số tiền khổng lồ cho World Cup mặc dù không thi đấu

Bất ngờ với quốc gia mạnh tay 'vung tiền' quảng cáo tại World Cup 2018

Bất ngờ với quốc gia mạnh tay 'vung tiền' quảng cáo tại World Cup 2018

Doanh nghiệp Trung Quốc chi thêm gần 1 tỷ USD quảng cáo dịp World Cup

Doanh nghiệp Trung Quốc chi thêm gần 1 tỷ USD quảng cáo dịp World Cup

Thương hiệu Trung Quốc dần dần xâm nhập FIFA

Thương hiệu Trung Quốc dần dần xâm nhập FIFA