Phá đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Quảng Trị: Phá chuyên án hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá

Quảng Trị: Phá chuyên án hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' xuyên biên giới

Bắt 5 đối tượng buôn ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 50.600 viên và súng K59

Bắt 5 đối tượng buôn ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 50.600 viên và súng K59

Phá thành công chuyên án lớn, thu giữ 50.600 viên ma túy tổng hợp

Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá

Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá

Bắt nhóm đối tượng có súng k59 vận chuyển hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp

Bắt nhóm đối tượng có súng k59 vận chuyển hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp