Nhật Bản sắp hứng siêu bão thứ ba trong vòng 1 tháng

Nhật Bản sắp hứng siêu bão thứ ba trong vòng 1 tháng

Sau Jebi và Trami, Kong-rey sẽ là siêu bão thứ ba đổ bộ Nhật Bản chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng trở lại đây.