'Bội thu' từ dịch vụ du lịch tại TP. Hà Tiên

'Bội thu' từ dịch vụ du lịch tại TP. Hà Tiên

Hà Tiên đang vươn lên trở thành đô thị du lịch, có doanh thu từ du lịch cao thứ nhì các tỉnh ĐBSCL. Lượng...