'Hồi sinh' TTTM Parkson Saigon Tourist

'Hồi sinh' TTTM Parkson Saigon Tourist

Nhận thấy sự cần thiết phải đổi mới về mọi mặt để phù hợp xu hướng, Parkson Việt Nam quyết định nâng cấp...