125 người nước ngoài thiệt mạng liên quan đến công việc tại Nhật

125 người nước ngoài thiệt mạng liên quan đến công việc tại Nhật

Tu nghiệp sinh nước ngoài kể về hiện thực lao động khắc nghiệt ở Nhật

Tu nghiệp sinh nước ngoài kể về hiện thực lao động khắc nghiệt ở Nhật

Báo động tình trạng tu nghiệp sinh Việt tử vong liên tiếp tại Nhật

Báo động tình trạng tu nghiệp sinh Việt tử vong liên tiếp tại Nhật

Những người trẻ Việt Nam qua đời vì cuộc sống áp lực ở Nhật

Những người trẻ Việt Nam qua đời vì cuộc sống áp lực ở Nhật

Áp lực cuộc sống Nhật Bản 'đè nặng' lên vai người trẻ Việt Nam

Áp lực cuộc sống Nhật Bản 'đè nặng' lên vai người trẻ Việt Nam

Những người Việt chết trẻ ở Nhật Bản

Những người Việt chết trẻ ở Nhật Bản

Những thực tập sinh Việt Nam để lại sinh mạng ở Nhật Bản

Những thực tập sinh Việt Nam để lại sinh mạng ở Nhật Bản

Ngày càng nhiều thực tập sinh Việt Nam tự tử tại Nhật Bản

Ngày càng nhiều thực tập sinh Việt Nam tự tử tại Nhật Bản

Biện pháp cần để phát triển kinh tế

Biện pháp cần để phát triển kinh tế

Chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài còn nhiều trở ngại ở Nhật

Chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài còn nhiều trở ngại ở Nhật

Tu nghiệp sinh Việt tại Nhật bị cho về nước vì xin nghỉ phép

Tu nghiệp sinh Việt tại Nhật bị cho về nước vì xin nghỉ phép

Xin nghỉ phép kết hôn, thực tập sinh Việt Nam ở Nhật bị trục xuất

Xin nghỉ phép kết hôn, thực tập sinh Việt Nam ở Nhật bị trục xuất

Lao động Việt Nam bị trục xuất tại Nhật vì xin nghỉ phép để cưới vợ

Lao động Việt Nam bị trục xuất tại Nhật vì xin nghỉ phép để cưới vợ