Hàng loạt công ty Nhật Bản tạm ngừng hoạt động do Covid-19

Hàng loạt công ty Nhật Bản tạm ngừng hoạt động do Covid-19

Các công ty Nhật Bản phụ thuộc vào chi tiêu của khách du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19....