Nhật điều tra vụ người Việt bị lừa dọn rác phóng xạ ở Fukushima

Nhật điều tra vụ người Việt bị lừa dọn rác phóng xạ ở Fukushima

Thanh niên Việt lên tiếng vụ bị đến vùng phóng xạ Nhật

Thanh niên Việt lên tiếng vụ bị đến vùng phóng xạ Nhật

Tranh cãi chuyện thực tập sinh Việt dọn khu nhiễm phóng xạ

Tranh cãi chuyện thực tập sinh Việt dọn khu nhiễm phóng xạ

Thực tập sinh Việt Nam được trả 430.000 đồng/ngày để dọn phóng xạ ở Nhật

Thực tập sinh Việt Nam được trả 430.000 đồng/ngày để dọn phóng xạ ở Nhật

Bác thông tin tu nghiệp sinh Việt dọn khu nhiễm phóng xạ

Bác thông tin tu nghiệp sinh Việt dọn khu nhiễm phóng xạ

Nhật Bản điều tra vụ người Việt bị lừa làm việc ở khu nhiễm phóng xạ

Nhật Bản điều tra vụ người Việt bị lừa làm việc ở khu nhiễm phóng xạ

Tu nghiệp sinh Việt Nam tố bị lừa đi dọn phóng xạ ở Nhật

Tu nghiệp sinh Việt Nam tố bị lừa đi dọn phóng xạ ở Nhật

Tu nghiệp sinh Việt Nam tố bị lừa đi dọn phóng xạ ở Nhật

Tu nghiệp sinh Việt Nam tố bị lừa đi dọn phóng xạ ở Nhật

Thực tập sinh người Việt tố cáo bị lừa làm việc trong khu vực nhiễm xạ ở Nhật

Thực tập sinh người Việt tố cáo bị lừa làm việc trong khu vực nhiễm xạ ở Nhật

Nhật điều tra vụ người Việt bị lừa dọn rác phóng xạ ở Fukushima

Nhật điều tra vụ người Việt bị lừa dọn rác phóng xạ ở Fukushima