Trái cây Việt Nam rộng cửa sang Nhật

Trái cây Việt Nam rộng cửa sang Nhật

Logistics cộng hưởng 2 làn sóng

Logistics cộng hưởng 2 làn sóng

Chi phí logistics cao làm giảm sức hút đầu tư của Việt Nam

Chi phí logistics cao làm giảm sức hút đầu tư của Việt Nam

Chi phí logistics cao làm giảm sức hút đầu tư của Việt Nam

Tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt từ logistics

Tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt từ logistics

Thay đổi để đáp ứng yêu cầu từ thị trường Nhật Bản

Thay đổi để đáp ứng yêu cầu từ thị trường Nhật Bản

Đưa hàng nông nghiệp vào hệ thống bán lẻ AEON: Bệ đỡ để nông sản Việt xuất ngoại

Tìm giải pháp đưa nông sản sạch tiếp cận hệ thống AEON Mall

Đưa hàng Việt Nam vào hệ thống bán lẻ Nhật Bản

Thêm hàng trăm doanh nghiệp được kết nối với hệ thống siêu thị AEON

Kết nối doanh nghiệp Việt với Tập đoàn AEON theo 4 nhóm ngành hàng

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản

Nỗ lực kết nối nhà cung cấp Việt vào hệ thống siêu thị của Tập đoàn AEON