Lĩnh vực dịch vụ hút nhà đầu tư Nhật

Lĩnh vực dịch vụ hút nhà đầu tư Nhật

Thay vì lập cơ sở sản xuất như trước kia, các nhà đầu tư Nhật Bản đang tích cực tìm cơ hội hợp tác đầu tư...