Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Đại hội Đảng Cộng sản Nhật Bản

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Đại hội Đảng Cộng sản Nhật Bản

Điện mừng Đại hội lần thứ 28 Đảng Cộng sản Nhật Bản

Điện mừng Đại hội lần thứ 28 Đảng Cộng sản Nhật Bản

Việt Nam-Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng

Việt Nam-Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng

Trao đổi lý luận giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Nhật Bản

Trao đổi lý luận giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Nhật Bản

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản thăm làm việc tại Ninh Bình

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản thăm làm việc tại Ninh Bình

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Nhật Bản thăm, làm việc tại Ninh Bình

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Nhật Bản thăm, làm việc tại Ninh Bình

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản