Sang chiết gas trái phép, giả hàng loạt thương hiệu nổi tiếng để trục lợi

Sang chiết gas trái phép, giả hàng loạt thương hiệu nổi tiếng để trục lợi

Bắt tại trận cơ sở sang chiết gas trái phép, thu giữ hàng trăm vỏ bình

Bắt tại trận cơ sở sang chiết gas trái phép, thu giữ hàng trăm vỏ bình

Phát hiện hàng trăm bình gas tại cơ cở sang chiết gas trái phép

Phát hiện hàng trăm bình gas tại cơ cở sang chiết gas trái phép

Đột kích cơ sở sang chiết gas trái phép ở Thái Bình

Đột kích cơ sở sang chiết gas trái phép ở Thái Bình

Thái Bình: Bắt quả tang cơ sở sang chiết gas trái phép, giả hàng loạt thương hiệu nổi tiếng

Thái Bình: Bắt quả tang cơ sở sang chiết gas trái phép, giả hàng loạt thương hiệu nổi tiếng

Thái Bình: Bắt quả tang cơ sở sang chiết gas trái phép

Thái Bình: Bắt quả tang cơ sở sang chiết gas trái phép

Gần 3 vạn vỏ bình gas bị chiếm giữ trái phép sau khi ngành chức năng vào cuộc

Gần 3 vạn vỏ bình gas bị chiếm giữ trái phép sau khi ngành chức năng vào cuộc

Gần 30.000 vỏ bình gas bị chiếm giữ trái phép

Gần 30.000 vỏ bình gas bị chiếm giữ trái phép