Vanessa Kirby - đả nữ của 'Fast & Furious', từng bị đồn yêu Tom Cruise

Vanessa Kirby - đả nữ của 'Fast & Furious', từng bị đồn yêu Tom Cruise

Vanessa Kirby đang được chú ý khi đảm nhận vai đả nữ nóng bỏng trong phần ngoại truyện của 'Fast &...