BMW và Daimler ngừng cung cấp dịch vụ chia sẻ xe tại Bắc Mỹ

BMW và Daimler ngừng cung cấp dịch vụ chia sẻ xe tại Bắc Mỹ

BMW và Daimler tuyên bố sẽ hủy bỏ chương trình Share Now tại Mỹ và Canada kể từ ngày 29/2/2020 do chi phí...