TA focus (phiên 3/9): Không có lý do để dòng tiền từ bỏ tìm kiếm lợi nhuận

TA focus (phiên 3/9): Không có lý do để dòng tiền từ bỏ tìm kiếm lợi nhuận

Trong ngắn hạn, lý do để dòng tiền từ bỏ tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường là cực kỳ thiếu thuyết phục,...