Điện ảnh Iran: Bí quyết gặt hái hơn 4.000 giải thưởng quốc tế

Bí quyết thành công của nền Điện ảnh không bạo lực, không cảnh nóng

Bí quyết thành công của nền Điện ảnh không bạo lực, không cảnh nóng

Lý lịch gây sốc của các thành viên BGK phim truyện LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V

Lý lịch gây sốc của các thành viên BGK phim truyện LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V

Đạo diễn Nhật Bản làm Trưởng Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018

Đạo diễn Nhật Bản làm Trưởng Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội: Vươn đến thương hiệu riêng

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội: Vươn đến thương hiệu riêng

Hé lộ các Ban giám khảo Chương trình Phim dự thicủa LHP QT Hà Nội lần thứ V

Hé lộ các Ban giám khảo Chương trình Phim dự thicủa LHP QT Hà Nội lần thứ V

Các giám khảo tên tuổi tại HANIFF 2018

Ngô Thanh Vân lập kỷ lục giám khảo trẻ tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

Công bố thành phần Ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V

Diễn viên Ngô Thanh Vân ngồi ghế giám khảo Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V