Nga triển khai đội tàu hùng hậu tới Bắc Cực

Nga triển khai đội tàu hùng hậu tới Bắc Cực

Nhóm Bắc Cực trong Hạm đội phương Bắc của Nga đã được triển khai đến Bắc Băng Dương dưới sự chỉ đạo của Phó...