Loạt tiêm kích đa nhiệm MiG-35 sắp về tay không quân Nga

Loạt tiêm kích đa nhiệm MiG-35 sắp về tay không quân Nga

Đằng sau mục đích Nga nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Đằng sau mục đích Nga nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Tàu sân bay duy nhất của Nga sắp được nâng cấp để mang theo MiG thế hệ 4++

Tàu sân bay duy nhất của Nga sắp được nâng cấp để mang theo MiG thế hệ 4++

Tàu Đô đốc Kuznetsov khoe khiên giáo khi trở lại

Tàu Đô đốc Kuznetsov khoe khiên giáo khi trở lại

Nga nâng cấp tàu sân bay duy nhất mang theo dàn MiG 4++, hệ thống Pantsir

Nga nâng cấp tàu sân bay duy nhất mang theo dàn MiG 4++, hệ thống Pantsir

Nga nâng cấp tàu sân bay 'Đô đốc Kuznetsov'

Nga nâng cấp tàu sân bay 'Đô đốc Kuznetsov'

'Đô đốc Kuznetsov' mang được tiêm kích đầy lỗi sau nâng cấp

'Đô đốc Kuznetsov' mang được tiêm kích đầy lỗi sau nâng cấp

Nga nâng cấp tàu sân bay duy nhất để chở được MiG thế hệ 4++

Nga nâng cấp tàu sân bay duy nhất để chở được MiG thế hệ 4++